Bilder i ord

I kapitlet «Bilder i ord» skal du lære: 

  • å bruke språklige bilder
  • om ordspråk
Cappelen Damm

Sist oppdatert: 06.07.2009

© Cappelen Damm AS