Tegnsetting

Mål i arbeidet med tegnsetting:

  • å sette punktum etter en setning
  • å sette stor forbokstav etter punktum
  • å sette spørsmålstegn etter spørresetninger
  • å sette utropstegn etter utrop og befalinger
  • å sette komma ved oppramsing
  • å sette komma foran men

Vi bruker punktum for å vise en tydelig pause. Husk stor bokstav etter punktum.

Etter spørresetninger skal det stå spørsmålstegn.

Vi bruker utropstegn etter utrop, befaling eller ønske. Utropsordene har utropstegn når de står alene.

Komma etter pausetegn. Det betyr at vi tar en kort pause når vi leser.

Vi bruker komma ved oppramsing. Mellom de to siste ordene i oppramsingen skal det ikke være komma, men ordet og.

Cappelen Damm

Sist oppdatert: 27.06.2007

© Cappelen Damm AS