Respons

Respons betyr å svare eller å gi tilbakemelding. Du kan både gi respons og motta respons fra andre.

Her finner du kontrollspørsmål til kapitlet om respons. Greier du å løse oppgavene?

Cappelen Damm

Sist oppdatert: 04.12.2007

© Cappelen Damm AS