Filosofisk samtale

I kapitlet "Filosofisk samtale" skal du lære:

  • å lytte til andre
  • å begrunne meningene dine
  • å bruke filosofiske verktøy
  • å være kritisk til egne og andres meninger
Cappelen Damm

Sist oppdatert: 29.09.2008

© Cappelen Damm AS