Om Ord for alt 5-7

 

Ord for alt 5 Språkbok A 

Ord for alt 5–7 er revidert med et spesielt fokus på kommunikasjon og kulturforståelse, som står sentralt i Kunnskapsløftet. En viktig grunnidé i bøkene er at elevene lærer best gjennom aktivitet. Derfor lar Ord for alt elevene utforske det muntlige og skriftlige språket gjennom et rikt utvalg morsomme og utfordrende oppgaver.


 

Læreverket består av:

  • Språkbok A og B
  • Tekstbok
  • Cd
  • Lærerens bok
  • Nettsted

Ord for alt − for alle
Tekststoffet gir elevene godt innsyn i litteratur fra ulike sjangrer og tidsepoker. Oppgavene har en gradvis progresjon som gjør at elevene kan løse dem ut fra egne evner og forutsetninger. Hvert kapittel innledes med mål for hva elevene skal lære, og avsluttes med egenvurdering der elevene skal reflektere over om de har nådd målene. Kopieringsoriginaler i Lærerens bok og tilleggsoppgaver på nettstedet gjør det enkelt for læreren å finne tilpassede oppgaver.

Cappelen Damm

Sist oppdatert: 17.08.2010

© Cappelen Damm AS