Språk i Norden

Kapitlet "Språk i Norden" handler om:

  • kjennskap til språk i Norden
  • språklige kjennetegn ved svensk og dansk

Her finner du oppgaver knyttet til disse temaene.

Cappelen Damm

Sist oppdatert: 03.10.2008

© Cappelen Damm AS