Kva heiter det på nynorsk?

Kapitlet "Kva heiter det på nynorsk?" handlar om:

  • å forstå bakgrunnen for kvifor vi har nynorsk
  • kjenneteikn ved nynorsk skrivemåte

Her finn du oppgåver knytte til desse temaa.

Cappelen Damm

Sist oppdatert: 05.10.2008

© Cappelen Damm AS