Sammensatte tekster

Kapitlet "Sammensatte tekster" handler om:

  • utviklingen fra håndskrift til digital skrift
  • å sette sammen ord, bilde og lyd til sammensatt tekst
  • å utsmykke tekst for hånd og på data
  • layout

Her finner du oppgaver knyttet til disse temaene.

Cappelen Damm

Sist oppdatert: 30.09.2011

© Cappelen Damm AS