Fortelling

Kapitlet Fortelling handler om:

  • å gi og motta respons på fortellinger
  • å bygge opp en fortelling
  • å skrive handlingsreferat
  • å skildre personer og miljø
  • å bruke replikker

Her finner du oppgaver knyttet til disse temaene.

Cappelen Damm

Sist oppdatert: 24.09.2007

© Cappelen Damm AS