Manipulasjon

Dette står det om ordet 'manipulere' i ordboka.

manipulere
~e're v2 (fra mlat, av lat. manipulus 'håndfull', eg 'behandle med hånden')
  1håndtere, bruke hendene på en bestemt måte
  2(påvirke andre ved å) bruke knep; føre bak lyset, manøvrere; tilpasse til et bestemt formål m- opinionen / bli manipulert av reklamen / la seg m- av ekspertene / m- med statistikk


Ofte tenker vi på manipulasjon i forbindelse med noe som av en eller annen grunn ikke er bra. Da er manipulasjon negativt. Men manipulasjon trenger ikke være negativt. Mange ganger kan manipulering av virkeligheten hjelpe oss til å se ting med nye øyne. For når en kunstner maler eller dikter om for eksempel et tre, så kan kunstneren ved å manipulere virkeligheten få oss til å se eller tenke på treet som skummelt, sårbart, mørkeredd eller tøft.

Cappelen Damm

Sist oppdatert: 07.02.2007

© Cappelen Damm AS